(T)rots Werkwijze

Kennismaking

Een eerste kennismaking is meestal een telefonisch gesprek om vast te stellen of het aanbod binnen mijn praktijk iets kan betekenen voor het kind en de ouders/begeleiders.Dit is vrijbijvend en gratis. Mochten de behoeften van ouder(s) en kind aansluiten bij het aanbod in de praktijk maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek met ouders

Tijdens een intakegesprek bespreken we, aan de hand van de door ouder(s) ingevulde intakeformulieren, de hulpvraag. Tijdens de intake leren we elkaar kennen, worden behoeften, ervaringen en wensen besproken. Het is voor mij belangrijk om voldoende informatie te hebben over de situatie en de leefomgeving van het kind. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en vindt bij voorkeur plaats bij ouder(s) thuis.

Coachsessies

Als de hulpvraag helder is, ga ik met het kind aan de slag tijdens een aantal sessies. Dit zijn er meestal 5-8. Eerst ga ik kennismaken met het kind. We bouwen aan een vertrouwensband. Het is belangrijk dat het kind zich leert ontspannen, zich open durft te stellen maar vooral dat het lekker zichzelf mag zijn. In de eerste sessie van het coachtraject bekijken we samen de hulpvraag en zoeken we samen naar de juiste handvatten om de hulpvraag te behandelen. Dit doen we met behulp van creatieve activiteiten, gesprekken, spelvormen en (bewegings)oefeningen. Ik ga hierbij uit van de behoeften van het kind.

Evaluatiegesprek met ouder(s)

Net als het intakegesprek vindt het evaluatiegesprek plaats bij ouder(s) thuis. Na de eeste 5 sessies vindt er een (tussen)evaluatie plaats waarbij ik met ouder(s) terugblik op het proces en de vooruitgang van het kind tijdens de sessies bespreek. Als blijkt dat een kind nog wat extra sessies nodig heeft bespreek ik dat met ouder(s).

Vertrouwelijkheid en Privacy

Omdat alle gesprekken met het kind vertrouwelijk zijn, zal ik alleen datgene met de ouder(s) bespreken waar het kind toestemming voor heeft gegeven. Vanzelfsprekend houd ik u wel op de hoogte van de ontwikkelingen die het kind doormaakt. Daarbij is uw betrokkenheid bij het traject van essentieel belang. Uitzonderingen op het bovenstaande geschreven kunnen worden gemaakt wanneer de veiligheid van het kind en/of anderen in gevaar is. Verslaglegging of overleg met derden zal alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van ouder(s). Ik ben in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Consultatie

Bent u op zoek naar advies of een coach voor uw kind, of wilt u graag in contact komen met mij. Vul het formulier hiernaast in en ik zal contact met u opnemen.

U kunt mij ook direct bereiken via deze kanalen: