Tarieven

1. Kennismakingsgesprek

Telefonisch kennismakingsgesprek van circa 30 minuten waarin kennis gemaakt wordt en een inschatting gemaakt wordt van de hulpvraag.

2. Intakegesprek

Een gesprek bij ouders thuis waarbij we elkaar leren kennen en samen aan de hand van de intakeformulieren tot een heldere hulpvraag komen.

3. Coachsessie

Coachsessie waarbij ik samen met het kind werk aan de hulpvraag. Dit doe ik met behulp van creatieve activiteiten, gesprekken, spelvormen en (bewegings)oefeningen. Ik ga hierbij uit van de behoeften van het kind.

4. Evaluatiegesprek

Een evaluerend gesprek dat meestal na 5 sessies plaatsvindt waarbij we met elkaar kijken wat de verdere behoeften van ouders en kind zijn.

5. Combinatie coachsessie

Een traject dat na een aantal losse sessies wordt gestart als blijkt dat er ook didactische hiaten zijn die de ontwikkeling van het kind beïnvloeden of verstoren.